Historien om Handelsbanken

Välkommen till Handelsbankens historia! På den här webbplatsen hittar du texter, bilder och filmer som berättar om banken, människorna, miljöerna och mycket mer. Tillgång till all denna information får du genom att bli medlem i HandelsbanksHistoriska Sällskapet. Under tiden – ta gärna en titt på bildspelet nedan. 

Om oss

HandelsbanksHistoriska Sällskapet, HHiS, bildades den 20 juni 2007 och vill öka och sprida kunskapen om Handelsbankens historia. Den som är medlem i Sällskapet får utökad tillgång till information på handelsbankshistorien.nu och får se vissa temaartiklar och annat material på förhand för att kunna medverka med kompletteringar och korrigeringar. HHiS anordnar också medlemsaktiviteter med anknytning till näringslivshistoria i allmänhet och Handelsbankens företagshistoria i synnerhet.

 • MotivID: SHB015429
 • Rubrik: Första styrelsen i Stockholms Handelsbank samlad runt bordet.
 • Beskrivning:
Första styrelsen i Stockholms Handelsbank samlad runt bordet.
 • MotivID: SHB005426
 • Rubrik: Exteriör av Schinkelska Huset, bankens huvudkontor 1896-1905.
 • Beskrivning: I huset fanns ett lokalkontor, dåvarande kontor 4, kvar till 1915.
Exteriör av Schinkelska Huset, bankens huvudkontor 1896-1905.
 • MotivID: SHB010434
 • Rubrik: Exteriör av ett riktigt gammalt handelsbankskontor.
 • Beskrivning:
Exteriör av ett riktigt gammalt handelsbankskontor.
 • MotivID: SHB015484
 • Rubrik: Teckning i tidningen Puck, som illustrerar den Fraenckelska tiden i Stockholm.
 • Beskrivning: Framtida vision av det telefonerande Stockholm. Välkända profiler i huvudstaden avlyssnar varandras telefonlinjer: Louis Fraenckel från Stockholms Handelsbank, K A Wallenberg från Stockholms Enskilda Bank, socialdemokraterna Hjalmar Branting och Hinke Ber
Teckning i tidningen Puck, som illustrerar den Fraenckelska tiden i Stockholm.
 • MotivID: SHB010753
 • Rubrik: Exteriör.
 • Beskrivning:
Exteriör.
 • MotivID: SHB010770
 • Rubrik: Exteriör. (17)
 • Beskrivning:
Exteriör. (17)
 • MotivID: SHB012354
 • Rubrik: Interiör, stora bankhallen. (3)
 • Beskrivning: Bilden har en gång bifogats ett brev från Bankdirektör Sven Boström.
Interiör, stora bankhallen. (3)
 • MotivID: LM006019
 • Rubrik: Exteriör av börshuset mot torget.
 • Beskrivning:
Exteriör av börshuset mot torget.
 • MotivID: LM006021
 • Rubrik: Interiör, stora börssalen.
 • Beskrivning:
Interiör, stora börssalen.
 • MotivID: SHB009953
 • Rubrik: Exteriör. (24)
 • Beskrivning:
Exteriör. (24)
 • MotivID: SHB007105
 • Rubrik: Exteriör av ett ståtligt bankpalats.
 • Beskrivning: Huset var fram till 1919 säte för Bank AB Södra Sverige.
Exteriör av ett ståtligt bankpalats.
 • MotivID: SHB012661
 • Rubrik: Bankens trycksaker under året, framsidorna samlade i form av en reklamaffisch.
 • Beskrivning:
Bankens trycksaker under året, framsidorna samlade i form av en reklamaffisch.
 • MotivID: SHB012437
 • Rubrik: Uppvaktning med bankens ledning dir.Ernfrid Browaldh i styrelsesalen.
 • Beskrivning:
Uppvaktning med bankens ledning dir.Ernfrid Browaldh i styrelsesalen.
 • MotivID: SHB000815
 • Rubrik: Handelsbanken firar sitt 90-årsjubileum. VD Tore Browaldh håller tal.
 • Beskrivning:
Handelsbanken firar sitt 90-årsjubileum. VD Tore Browaldh håller tal.
 • MotivID: SHB002971
 • Rubrik: Idrottsföreningens luciafest.
 • Beskrivning: Till höger bankens VD Tore Browaldh. I bakgrunden Herman Sundström och Sven Björck.
Idrottsföreningens luciafest.
 • MotivID: SHB009252
 • Rubrik: Exteriör, bankkontoret.
 • Beskrivning:
Exteriör, bankkontoret.
 • MotivID: SHB005488
 • Rubrik: Exteriör, kontoret. (2)
 • Beskrivning:
Exteriör, kontoret. (2)
 • MotivID: SHB004476
 • Rubrik: Invigning av kontoret. Exteriör mot torget.
 • Beskrivning:
Invigning av kontoret. Exteriör mot torget.