Bli medlem

Du som är anställd eller pensionär i Handelsbanken blir medlem i HandelsbanksHistoriska Sällskapet genom att mejla till vår gruppbrevlåda hhis@handelsbanken.se.

Ange Förnamn, efternamn och e-postadress. Det är viktigt att du anger den e-postadress du vill att vi ska nå dig på!

Medlemskapet är kostnadsfritt.

Den som blir medlem registreras i föreningens medlemsregister. Ändamålet med registret, förutom att tjäna som medlemsregister, är endast att vara adressbas för e-postutskick av inbjudningar, medlemsbrev och annan information till alla medlemmar.

Som medlem kommer du, efter du skickat in din anmälan, att få ett särskilt lösenord och därmed möjlighet till viss utökad information om webbplatsen.

Fördelar med medlemskap

HandelsbanksHistoriska Sällskapet, HHiS, bildades den 20 juni 2007 och vill öka och sprida kunskapen om Handelsbankens historia.

Den som är medlem i Sällskapet får utökad tillgång till information på handelsbankshistorien.nu och får se vissa temaartiklar och annat material på förhand för att kunna medverka med kompletteringar och korrigeringar.

HHiS anordnar också medlemsaktiviteter med anknytning till näringslivshistoria i allmänhet och Handelsbankens företagshistoria i synnerhet.